ზოგად უნარებში მოსამზადებელი კურსები

“ქართულ-ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი - VETO” მოგამზადებთ მსურველებს, ასაკის მიუხედავად, ზოგად უნარებში.

ზოგადი უნარების კურსები განკუთვნილია აბიტურიენტთათვის, სამსახურის მაძიებლეთათვის და მაგისტრატურაში ჩაბარების მსურველთათვის.

კურსი მოიცავს ვერბალურ (ანალოგიები, ლოგიკური აზროვნება, წინადადებების შევსება, სიტყვების ტესტი, წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა)  და მათემატიკურ ნაწილს. 

პროგრამა დაყოფილია რამდენიმე მიმართულებად, იმის და მიხედვით, თუ რა მიზნით გსურთ ზოგადი უნარების შესწავლა. მსმენელს სურვილისამებრ შეუძლია აირჩიოს მისთვის სასურველი კურსი:

1.აბიტურიენტთა გამოცდებისათვის მოსამზადებელი კურსი – 75 ლარი.

2.მაგისტრანტთა გამოცდებისათვის მოსამზადებელი კურსი – 80 ლარი.

3, საგრანტო გამოცდებისათვის მოსამზადებელი კურსი - 80 ლარი.

4.დაჩქარებული კურსი სამსახურის მაძეიბელთათვის - 80-150 ლარი.

5.ინდივიდუალური: 150 ლარი.


გაკვეთილის ხანგრძლივობა: საათნახევარი, კვირაში ორჯერ.

ჯგუფში ირიცხება: 3-5 მოსწავლე.