ცენტრის მიზანი


"ქართულ–ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი – VETO" წარმოადგენს ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაზე ორიენტირებულ სასწავლო ცენტრს.
ცენტრი დაკომპლექტებულია მრავალწლიანი პედაგოგიური სტაჟის მქონე კვალიფიციური და სერტიფიცირებული პროფესორ–მასწავლებლებით და პრაქტიკოსი ტრენერებით.
ცნეტრი ორიენტირებულია ქართული და ევროპული განათლების სინთეზზე, ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოებაზე.
ჩვენი დევიზია: ხარისხიანი განათლება ყოველთვის არ გულისხმობს მაღალ ფასებს!