ზოგადი ინგლისურის კურსი

 

ზოგადი ინგლისურის კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურს ენის საფუძვლიანად შესწავლა. კურსის მსვლელობისას განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სალაპარაკო ინგლისურის შესწავლას, აქტიურად გამოიყენება აუიო ჩანაწერები და ტესტები.

სწავლება მიმდინარეობს კემბრიჯისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტების თანამდეროვე სახელმძღვანელოებისა და აუდიომასალების გამოყენებით.

 

კურსი დაყოფილია დონეების მიხედვით: Beginner, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper-intermediate, Pre-advanced, Advanced, Post-advanced.

 

თითოეული დონის დასრულებისას ტარდება ტესტირება და გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი.

ერთი დონის ხანგრძლივობა: 3 თვე.

გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1,30 საათი, კვირაში ორჯერ.

ჯგუფები დაკომპლექტებულია 3-4 მოსწავლისაგან.

 

კურსის დასრულებისას ტარდება გამოცდა და გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.


სწავლის საფასური:

- ჯგუფური: 100 ლარი.

- ინდივიდუალური -  160 ლარი.