პედაგოგები

თამარ ვეფხვაძე - დირექტორი, სამართლის დოქტორი, პროფესორი. "ადვოკატთა ასოციაციისა" და "სამართლის მეცნიერთა კავშირის წევრი", ათობით საერთაშორისო და ეროვნული პროფესიული სერტიფიკატის მფლობელი.  მონაწილეობა მიღებული აქვს საერთაშორისო კონფერენციებში და არის სამეცნიერო სტატიების ავტორი. უძღვება ლექციების კურსს საბანკო საქმესა და სამართალში, სახელშეკრულებო სამართალში, სამოქალაქო განათლებაში და ადვოკატთა გამოცდებისათვის მოსამზადებელ კურსს. 


ინგლისური

კონა ქვირია - დირექტორი, სერტიფიცირებული მასწავლებელი, პედაგოგიური მუშაობის 35 წლიანი სტაჟით.

თამარ ხვედელიძე - თბილისის ივ.ჯავახიშვილის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტი და ამავე უნივერსიტეტის ლექტორი.

ნინო შაიშმელაშვილი - მასწავლებელი, საერთაშორისო სერტიფიკატების მფლობელი, პედაგოგიური მუშაობის 15 წლიანი სტაჟით. 

  

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

ბელა ბალხამიშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი, უნივერსიტეტის ლექტორი. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ქართული ენისა და ლიტერატურის საგნის გამსწორებელი, პედაგოგიური მუშაობის 25 წლიანი სტაჟით. 

 

 

ზოგადი უნარები

თამარ გორგაძე - ვერბალური ნაწილის პედაგოგი, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მაგისტრანტთა ანალიტიკური წერის გამსწორებელი, პედაგოგიური მუშაობის 20 წლიანი სტაჟით.

 

მაია გელაშვილი -  მათემატიკური ნაწილის პედაგოგი, სერტიფიცირებული მასწავლებელი, პედაგოგიური მუშაობის 20 წლიანი სტაჟით.

 

 მედეა დემეტრაშვილი - მათემატიკისა და ზოგადი უნარების მათემატიკური ნაწილის პედაგოგი, სერტიფიცირებული მასწავლებელი. 

 


 

რუსული

 ირმა ტერტეროვა - რუსული ენის ფილოლოგი, ლექტორი, უძღვება სასწავლო კურსებს " სასაუბრო რუსული", "ბიზნეს/საოფისე რუსული", პედაგოგიური მუშაობის 20 წლიანი სტაჟით.


მაია დარსაძე - რუსული ენის ფილოლოგი, პედაგოგიური მუშაობის 18 წლიანი სტაჟი. 


ჟანა ბადალიანი - რუსული ენის ფილოლოგი, პედაგოგიური მუშაობის 15 წლიანი სტაჟით.

 

 

 


ბუღალტერია

ნინო გრიგოლაია - ივ.ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი, ასოცირებული პროფესორი. სტაჟი - 20 წელი.  

  

 

 

მათემატიკა

მაია გელაშვილი - სერტიფიცირებული მასწავლებელი, პედაგოგიური მუშაობის 20 წლიანი სტაჟით.

 

მედეა დემეტრაშვილი - სერტიფიცირებული პედაგოგი. ასევე უძღვება ზოგადი უნრების მათემატიკრუი ნაწილის კურსს.

     ისტორია

ქეთევან ლავრენტაშვილი - სერტიფიცირებული პედაგოგი, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ისტორიის გამსწორებელი, პედაგოგიური მუშაობის 15 წლიანი სტაჟით. 


გეოგრაფია

რუსუდან კვიკვინია - გეოგრაფიის სერტიფიცირებული მასწავლებელი, აბიტურიენტთა ტესტების ავტორი, პედაგოგიური მუშაობის 20 წლიანი სტაჟით. 

 


ქიმია

მედეა მაისურაძე - უნივერსიტეტის ლექტორი, პროფესორი, პედაგოგიური მუშაობის 20 წლიანი სტაჟით.

 


ბიოლოგია - 

მაია არაბული - უნივერსიტეტის ლექტორი, დოქტორი, პროფესორი.